Von harte welkom...

...op de Internetsite van de Interfriese Raad, de overkoepelende organisatie van alle Friezen uit Noord-, Oost- en West-Fryslân. 

Veel Friezen weten te weinig over hun eigen geschiedenis, talen en cultuur en het specifieke van ons Friese vaderland. Deze site zal zeker helpen dit manco uit de weg te helpen. 

Wij beschouwen ons als een belangrijke regio in het verenigd Europa, dus zijn ook alle niet-Friezen van harte uitgenodigd om zich over ons te informeren en een intensieve dialoog met ons te voeren. 

Het medium Internet dient daartoe als basis, maar het kan de waardevolle persoonlijke contacten niet vervangen. 

Beste Friezen, benut deze site a.u.b. als platform voor het uitwisselen van uw mening en overige informatie. Wij verheugen ons op uw bijdrage.

Helmut Collmann
Voorzitter Interfriese Raad
(2015 - 2018 Vorsitz im Interfriesischen Rat)